Villkor

Välkommen till zimplercasino-se.top (”Webbplatsen”)! Genom att använda webbplatsen accepterar du att följa och vara bunden av följande användarvillkor (”Villkoren”). Om du inte samtycker till dessa Villkor ber vi dig att inte använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor genom att uppdatera denna sida. Det är ditt ansvar att regelbundet granska Villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen efter att ändringar har gjorts innebär att du accepterar och samtycker till de ändrade Villkoren.

1. Innehåll

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik, logotyper, knappikoner och programvara, tillhör eller licensieras av oss och är skyddat enligt tillämplig immaterialrättslagstiftning. Det är förbjudet att reproducera, kopiera, ändra, distribuera eller på annat sätt använda innehåll från webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd.

Vi lämnar ingen garanti för att innehållet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande.

2. Användning av webbplatsen

Genom att använda webbplatsen garanterar du att du är minst 18 år gammal och har laglig behörighet att ingå avtal och använda webbplatsen enligt dessa Villkor. Du samtycker också till att inte:

  • Utgöra dig för att vara någon annan person eller entitet eller ge felaktig information om dig själv.
  • Olämpligt eller stötande beteende, inklusive hot, trakasserier eller diskriminering.
  • Skicka eller ladda upp skadligt, olagligt eller oönskat material.
  • Störa webbplatsens funktionalitet genom att använda skadlig programvara eller teknik.
  • Bryta mot någon tillämplig lag eller reglering.

Vi har rätt att avsluta eller begränsa din åtkomst till webbplatsen om du bryter mot något av de angivna Villkoren.

3. Ansvarsbegränsning

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och vi lämnar ingen garanti för att den kommer att vara tillgänglig eller att den kommer att fungera felfritt. Vi ansvarar inte för några skador, direkta eller indirekta, som uppstår genom användningen av webbplatsen.

Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som länkar till eller från webbplatsen. Inkluderingen av sådana länkar innebär inte att vi godkänner eller har något ansvar för innehållet på dessa länkade webbplatser.